Το Regreenit είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε πρωτίστως για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες της δευτερογενούς αγοράς εξοπλισμού ενέργειας, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις σχετικές υπηρεσίες.

Εντός του Regreenit θα βρείτε νέο, σχεδόν καινούργιο, μεταχειρισμένο, ανενεργό, ανακαινισμένο ή επισκευασμένο εξοπλισμό και είναι η κύρια πλατφόρμα για την εύρεση τέτοιου εξοπλισμού ή σχετικών υπηρεσιών.

Το Regreenit επιθυμεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για την κυκλική οικονομία, την κλιματική ουδετερότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας ενώνοντας προμηθευτές, επενδυτές, προγραμματιστές, επαγγελματίες, εταιρείες, ιδρύματα, κοινότητες από όλο τον κόσμο, σε ένα μέρος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν εξοπλισμό, τεχνολογία, έργα, ιδέες, εμπειρία, υπηρεσίες κ.λπ.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το Regreenit έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κενό της αγοράς μεταχειρισμένων και να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των χρηστών, υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης του κόστους και της κυκλικής οικονομίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Regreenit απλοποιεί τη χρήση μεταχειρισμένου, σχεδόν νέου, ολοκαίνουργιου ή ανακαινισμένου εξοπλισμού και υποδομής για αμοιβαίο όφελος σε όλο το δίκτυο.

Το Regreenit αποτελεί επίσης ένα κομβικό σημείο για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες ESG, προωθώντας τη μείωση των απορριμμάτων, τη διατήρηση των πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ρύπανσης, την απασχόληση, τη συμμετοχή του κοινού και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Η αποστολή μας

Γιατί Regreenit;

Γενικά, το Regreenit μπορεί να βοηθήσει στα εξής:

Γιατί είναι σημαντικό;

Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ή η επισκευή ενεργειακού εξοπλισμού μέσω του Regreenit μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και υποστήριξη της αποτελεσματικής διατήρησης και βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, καθιστώντας τη χρήση της πλατφόρμας αυτής μια εξαιρετική πρακτική για τις πολιτικές ESG.

Regreenit: Μετατρέποντας τις σημερινές οικολογικές δράσεις σε πράσινη κληρονομιά του αύριο!