Η Ομάδα

Η Ομάδα του Regreenit! αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου της ενέργειας, της τεχνολογίας και της
επικοινωνίας. Έχουμε εργαστεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της πλατφόρμας αυτής με τρόπο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της αλλά και την ανάδειξη του οικοσυστήματος που φιλοδοξεί να
δημιουργήσει, ως φορέα ενός οράματος με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την ανθρωπότητα.